VULCAN kompetencji w OPOLSKICH I WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach

Zapraszamy do BEZPŁATNEGO udziału w projekcie

x

Projekty „VULCAN kompetencji w OPOLSKICH samorządach” oraz „VULCAN kompetencji w WARMIŃSKO-MAZURSKICH samorządach” są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty.

Realizowane projekty:
VULCAN kompetencji w OPOLSKICH samorządach POWR.02.10.00-00-4012/19 (kwota dofinansowania: 710 835,42 zł)
VULCAN kompetencji w WARMIŃSKO - MAZURSKICH samorządach POWR.02.10.00-00-4013/19 (kwota dofinansowania: 1 132 384,48 zł)

Projekt kierujemy do wszystkich opolskich i warmińsko-mazurskich samorządów, które chcą podnieść jakość usług edukacyjnych na swoim terenie i zapoczątkować proces świadomego i systematycznego rozwoju oświaty.


Sprawdzony projekt,
polecany przez śląskie i małopolskie samorządy!

To już druga edycja projektu VULCAN kompetencji. Oto, jakie korzyści z udziału w projekcie wskazały śląskie i małopolskie samorządy.

Korzyści


Etapy realizacji projektu


Efekty

A jakie zmiany zaobserwowali uczestnicy poprzedniej edycji w swoim środowisku lokalnym?Zapewniamy wsparcie na każdym etapie projektu

W trakcie realizacji projektu zapewniamy pracownikom JST różnorodne formy wsparcia:


Udział w projekcie dostarczy uczestnikom wiedzy w zakresie zarządzania oświatą, tworzenia planów strategicznych i ich wdrażania. Nie zabraknie także samorządowych przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania procesowego wspomagania z poziomu JST.

  

 Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE:


WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:


Harmonogram szkoleń

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE


WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE


goraprzewiń do góry